Daily Archives: August 14, 2021

เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ

นี่คือ เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เรียงตามวันปล่อยยานอวกาศ เป็นอุปกรณ์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทำหน้าที่ผสมน้ำมันและอากาศให้กลายเป็นไอจากนั้นจึงส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ คำว่า Carburater มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า carbure ความสำคัญของคาร์บูเรเตอร์ในการทำงานของเครื่องยนต์คือการผสมน้ำมันกับอากาศหลังจากนั้นจึงส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้อย่างเหมาะสม ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบทั้งในรอบเดินเบาและการเร่ง ลดการเกิดมลภาวะ ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ โดยผสมน้ำมันกับอากาศให้กลายเป็นไอดี และส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเครื่องยนต์อยู่ในระยะเดินเบาหรือความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำ ลิ้นปีกผีเสื้อในคาร์บูเรเตอร์จะเปิดน้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำมัน และอากาศที่ถูกส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้น้อยลง ทำให้เครื่องยนต์เดินรอบต่ำ ในทางตรงข้ามหากต้องการให้เครื่องยนต์มีรอบความเร็วของเครื่องยนต์สูงขึ้น ลิ้นปีกผีเสื้อจะเปิดมากขึ้นหรือเต็มอัตรา เครดิตฟรี ปริมาณไอดีก็จะเข้าในห้องเผาไหม้ในปริมาณที่มากตามไปด้วย ภายในของคาร์บูฯมีช่องคล้ายคอขวดเรียกว่าช่องเวนจูรี่ ส่วนนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเวนจูรี่ ความเร็วของไอดีจะมีมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากเส้นผ่า ศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็กลง การเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนที่ส่งผลให้ความดันที่บริเวณคอขวดลดลง ทำให้เกิดภาวะความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ นอกจากนั้นคอขวดจะมีท่อน้ำมันขนาดเล็ก น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกดูดเข้ามาผสมกับอากาศ และวิ่งต่อไปสู่ห้องเผาไหม้ สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ

เทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) การพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย โดยองค์การต่างๆ และองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ คือองค์การนาซ่า ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ในการสำรวจสิ่งที่ต้องการ ศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจทรัพยากรโลกองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ตามรัฐบัญญัติการบินและอวกาศแห่งชาติ เป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐ คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on เทคโนโลยีอวกาศ

แอร์บัสอาจเลิกผลิตเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ้ A380

แอร์บัสอาจเลิกผลิตเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ้ A380แอร์บัสบริษัทผลิตอากาศยานของยุโรป ระบุว่าจะเลิกผลิตเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ้ A 380 หากไม่มีคำสั่งซื้อมากเพียงพอ นายจอห์น เลฮีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายของแอร์บัสเปิดเผยว่าหากสายการบินเอมิเรตส์ของดูไบ ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญไม่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทก็อาจต้องยุติการผลิต อย่างไรก็ดี แอร์บัสยังมีความหวังว่าจะทำความตกลงกับสายการบินเอมิเรตส์ได้ เครดิตฟรี บริษัทแอร์บัส ระบุด้วยว่าสายการบินเอมิเรตส์น่าจะเป็นสายการบินเพียงสายเดียวที่สามารถซื้อเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ้ได้อย่างน้อย 6 ลำต่อปี เป็นระยะเวลา 8-10 ปีแอร์บัสออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ในเวลาเดียวกับที่บริษัทออกมาเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินเมื่อปีที่แล้วมากกว่าโบอิ้ง บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินซึ่งเป็นคู่แข่ง และเป็นเช่นนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว สล็อต โดยแอร์บัสได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบิน 1,109 ลำ และส่งมอบ 718 ลำเมื่อปีที่แล้ว ส่วนโบอิ้ง ได้รับคำสั่งซื้อ 912 ลำ และส่งมอบได้ 763 ลำเครื่องบินสองชั้น โครงการผลิตเครื่องบินแอร์บัส … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on แอร์บัสอาจเลิกผลิตเครื่องบินซูเปอร์จัมโบ้ A380

โบอิ้งชี้ตลาดเครื่องบินในอาเซียนโตกว่าโลก 5 เท่า

โบอิ้งชี้ตลาดเครื่องบินในอาเซียนโตกว่าโลก 5 เท่าโบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา ระบุตลาดการบินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 2 ทศวรรษจะมีอัตราการเติบโตของการสัญจรทางอากาศราวร้อยละ 6.2 สูงกว่าภาพรวมของโลกเฉลี่ยร้อยละ 1.5 “ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การแข่งขันอย่างดุเดือดในธุรกิจการบิน และความต้องการของผู้โดยสารที่ยังคงเพิ่มขึ้น” นายดิเนช เกชกัร รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดีย แผนกเครื่องบินเชิงพาณิชย์ ของโบอิ้ง อธิบาย เครดิตฟรี นายเกชกัร เสริมว่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สายการบินแต่ละรายต้องเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและบริหารจัดการเพื่อให้ผู้โดยสารประทับใจโบอิ้ง คาดการณ์ว่าในอีก 20 ข้างหน้าความต้องการซื้อเครื่องบินใหม่ในภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าอย่างน้อย 6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (21.5 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องบิน 4,210 ลำ สล็อต ส่วนอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะมีความต้องการเครื่องบินใหม่ราว 41,030 ลำ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on โบอิ้งชี้ตลาดเครื่องบินในอาเซียนโตกว่าโลก 5 เท่า

ไปไหนก็ต้องบินผ่านจีน อนาคตเส้นทางการบิน?

ไปไหนก็ต้องบินผ่านจีน อนาคตเส้นทางการบิน?จะบินจากลอนดอนไปซิดนีย์ จากสิงคโปร์ไปนิวยอร์ก หรือจากกรุงเทพฯ ไปลอสแอนเจลิส สายการบินของจีนอย่างไชนาเซาท์เทิร์น หรือไชนาอีสเทิร์น สามารถเสนอราคาตั๋วที่ถูกที่สุดให้คุณสำหรับทุกเส้นทาง ตราบใดที่คุณไม่ว่าอะไรหากจะแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่เมืองในจีนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อน สัก 12 ชั่วโมง คำถามคือ สายการบินของจีนเหล่านี้สามารถขายตั๋วในราคาถูกกว่าคู่แข่งที่เป็นสายการบินที่มีเชื่อเสียงทั้งจากยุโรป สหรัฐฯ เอเชีย และตะวันออกกลางได้อย่างไร? แถมยังจองเวลาขึ้นลงเครื่องบินยอดนิยมที่ทุกสายการบินต่างก็ยื้อแย่งไปได้อย่างไร เครดิตฟรี ชูกอร์ ยูซอฟ ผู้ก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบิน Endau Analytics ในสิงคโปร์ บอกว่า แน่นอนว่าสายการบินจีนหลัก ๆ อย่าง แอร์ไชนา, ไชนาอีสเทิร์น และ ไชนาเซาท์เทิร์น ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้แย่งส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมการบินได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องขาดทุน นายยูซอฟ บอกว่า สายการบินจีนไม่ค่อยยอมเปิดเผยรายละเอียด แต่ถ้าดูจากจำนวนเที่ยวบินแล้ว สามารถสรุปได้ว่ามีหลายรายที่ขาดทุน … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on ไปไหนก็ต้องบินผ่านจีน อนาคตเส้นทางการบิน?

โป๊ปประกอบพิธีสมรสบนเครื่องบินให้แอร์โฮสเตส-สจ๊วต

โป๊ปประกอบพิธีสมรสบนเครื่องบินให้แอร์โฮสเตส-สจ๊วตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการประกอบพิธีมงคลสมรสให้คู่บ่าวสาวซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่พระองค์ประทับในการเสด็จเยือนประเทศชิลี เครดิตฟรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาประทับเครื่องบินสายการบินลาแทม เพื่อเสด็จจากกรุงซันติอาโก ไปยังเมืองอีกีเก ทางภาคเหนือของชิลี โดย นางเปาลา โปเดสต์ รูอิส วัย 39 ปี และนายการ์โลส ซิอุฟฟาร์ดี เอลอร์ริกา วัย 41 ปี ที่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันไปก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีพิธีทางศาสนาเนื่องจากโบสถ์ที่พวกเขานับถือได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี 2010 ได้ทูลขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การสมรสของพวกเขา สล็อต ทว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงมีความคิดอื่นที่ดีกว่า และตรัสถามพวกเขาว่า “พวกเธออยากให้ฉันแต่งงานให้ไหม?” จากนั้นพระองค์ทรงประกอบพิธีสมรสตามหลักศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างสั้น ๆ ให้คู่บ่าวสาวโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าของสายการบินเป็นสักขีพยาน สล็อตออนไลน์ ส่วนพระคาร์ดินัลที่ตามเสด็จมาด้วยได้เขียนเอกสารรับรองการสมรสทางศาสนาลงในกระดาษใบหนึ่งที่ลงนามโดยบ่าวสาวและพยาน ซึ่งนายสตีฟ ดอร์ซีย์ ผู้สื่อข่าวของซีบีเอสนิวส์ ได้ทวีตภาพของเอกสารดังกล่าวด้วย … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on โป๊ปประกอบพิธีสมรสบนเครื่องบินให้แอร์โฮสเตส-สจ๊วต