Tag Archives: บูดาเปสต์แอร์คราฟต์เซอร์วิส

บูดาเปสต์แอร์คราฟต์เซอร์วิส

บูดาเปสต์แอร์คราฟต์เซอร์วิส ( Budapest Aircraft Service Kft. หรือ BASe Kft) ป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติญี่ปุ่น ให้บริการเที่ยวบินประจำระหว่างโตเกียวและฮกไกโด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปะโระ มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮกไกโด เดิมเรียก เอโซะ เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชูโดยมีอุโมงค์เซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตได้แก่ซัปโปโระ ฮกไกโดเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่เบาบาง มีประชากรทั้งเกาะประมาณ 5 ล้านคน คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากเกาะฮนชูเมื่อราว 100 กว่าปีก่อน โดยเป็นแหล่งที่ซามูไรแพ้สงครามจึงต้องหนีมาอยู่ที่เกาะนี้ ความจริงแล้วที่เกาะนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้วคือชาวไอนุ แต่ถูกกลืนชนชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมากและดำรงชีวิตเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นทั่วไป เครดิตฟรี ฮกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอยู่ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on บูดาเปสต์แอร์คราฟต์เซอร์วิส