Tag Archives: เครื่องบินขับไล่

ไอเอไอ คเฟอร์

ไอเอไอ คเฟอร์ไอเอไอ คเฟอร์ (IAI Kfir) คเฟอร์เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกที่สร้างในอิสราเอล โดยต้นแบบของคเฟอร์ คือ มิราจ 5 ของฝรั่งเศส เมื่อในปี ค.ศ. 1969 ฝรั่งเศสงดขายเครื่องบินมิราจให้กับอิสราเอล ทำให้เกิดโครงการคเฟอร์ซึ่งเป็นงานแผนแบบเจ๊ตขับไล่และทิ้งระเบิดในระดับความเร็ว 2 มัคและเป็นความลับสุดยอดของอิสราเอล เครดิตฟรี เครื่องต้นแบบคเฟอร์ก็สำเร็จในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งตั้งชื่อว่าเนเชอร์ เนเชอร์ได้ทำการบินทดสอบและแก้ไขดัดแปล งหลายส่วนโดยเฉพาะส่วนท้ายที่สันดาปท้ายร้อนจัดจนละลาย และเมื่อทดสอบปรับปรุงใหม่เสร็จ เนเชอร์ก็เปลี่ยนชื่อเป็น บาราค การผลิตบาราคเริ่มในปี ค.ศ. 1972 และประสบความสำเร็จอย่างสูงในการต่อสู้กับเครื่องบินมิกของอาหรับ และนับจากนั้นบาราคจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคเฟอร์ในปัจจุบัน คเฟอร์ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 เมษายน ปี ค.ศ. 1975 และในวันที่ … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on ไอเอไอ คเฟอร์

เครื่องบินกระดาษไทย กับการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซ้าบ

เครื่องบินกระดาษไทย กับการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซ้าบบริษัทซ้าบ (SAAB) ผู้สร้างเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นขั้นสูง ยุคที่ 4 แบบยาส 39 กริพเพน ( SAAB JAS 39 Gripen) ได้เคยสั่งซื้อเครื่องบินกระดาษไทย เพื่อให้ในภารกิจบางประการของบริษัทฯ ปัจจุบัน เครื่องบินกระดาษจิ๋วทั้งหมด ถูกจัดเก็บไว้ ณ บริษัท ซ้าบ เมืองลิมโชปิง ประเทศสวีเดน ปัจจุบัน เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นอเนกประสงค์แบบ ซ้าบ ยาส 39 กริพเพน (SAAB JAS 39 Gripen) ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นแบบที่ 20 ของกองทัพอากาศไทย เครดิตฟรี ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรมการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษจิ๋วในประเทศไทยแล้วทั่วประเทศ … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on เครื่องบินกระดาษไทย กับการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซ้าบ

ซุคฮอย ซู-57,ซ้าบ 105

ซุคฮอย ซู-57,ซ้าบ 105 ซุคฮอย ซู-57 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ออกแบบโดยซุคฮอย สำหรับกองทัพอากาศรัสเซีย เพื่อใช้เข้าประจำการทดแทนมิโคยัน มิก-29 และซุคฮอย ซู-27 ในอนาคต ซุคฮอย ซู-57 เครื่องต้นแบบใช้รหัส ที-50 พักฟา มีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ห้าของสหรัฐอเมริกา คือ เอฟ-22 แร็พเตอร์ และเอฟ-35 ไลท์นิ่ง 2 โดยได้รับการออกแบบให้เป็นอากาศยานล่องหน เครื่องบินต้นแบบ ที-50 พักฟา ของซุคฮอย ออกบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 มีแผนการเปิดตัวในปี พ.ศ. 2556 และจะเข้าประจำการในปี พ.ศ. 2561 … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on ซุคฮอย ซู-57,ซ้าบ 105