Tag Archives: เครื่องบินเจ๊ต

ฮัล กิราน,ที-34 เมนเตอร์

ฮัล กิราน,ที-34 เมนเตอร์ฮัล เอชเจที-16 กิราน (อังกฤษ: HAL Kiran) ฮัล เอชเจที-16 กิราน เป็นเครื่องบินเจ๊ตฝึกขนาด 2 ที่นั่ง ของอินเดีย ได้รับการสร้างโดยบริษัทฮินดูสถานแอโรนอติกส์ แผนแบบเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1961 และเริ่มบินเป็นครั้งแรกในวันที่ 4 กันยายน ปี ค.ศ. 1964 กิราน มาร์ค I สร้างขึ้น 24 เครื่อง และเข้าประจำการในกองทัพอากาศอินเดียในปี ค.ศ. 1968 และถูกผลิตขึ้นจำนวน 118 และเข้าประจำการในโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศอินเดียในปี ค.ศ. 1973 … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on ฮัล กิราน,ที-34 เมนเตอร์

แฮนด์ลี่ย์ เพจ วิคเตอร์,เจเอฟ-17

แฮนด์ลี่ย์ เพจ วิคเตอร์,เจเอฟ-17แฮนด์ลี่ย์ เพจ วิคเตอร์ (Handley Page Victor) วิคเตอร์เป็นเครื่องบินเจ๊ตทิ้งระเบิดแบบแรกของอังกฤษ กำหนดการสร้างตามแบบแผนของกองทัพอากาศอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องการเครื่องบินเจ๊ตทิ้งระเบิดที่มีอัตราความเร็วสูง เพดานบินสูง มีขีดความสามารถในการบรรทุกระเบิดได้สูง โดยใช้ระยะทางวิ่งขึ้นร่อนลงตามเท่าที่กองทัพอากาศอังกฤษมีใช้อยู่ เครื่องต้นแบบวิคเตอร์บินเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 และได้ใช้เวลาบินทดสอบและพัฒนาอีก 7 ปี และวิคเตอร์ฝูงแรกก็ได้เข้าประจำการในกองบินทิ้งระเบิดในกองทัพอากาศอังกฤษ เครดิตฟรี รายละเอียด วิคเตอร์ผู้สร้าง บริษัท แฮนด์ลี่ย์ เพจ (อังกฤษ)ประเภท เครื่องบินเจ๊ตทิ้งระเบิดขนาดกลาง เจ้าหน้าที่ 5 นายเครื่องยนต์ เทอร์โบเจ๊ต รอลส์-รอยซ์ คอนเวย์ ซีโอ 11 ให้แรงขับสถิตเครื่องละ 7,832 … Continue reading

Posted in เครื่องบิน | Tagged , | Comments Off on แฮนด์ลี่ย์ เพจ วิคเตอร์,เจเอฟ-17